Latinsky: Necrosyrtes monachus
Anglicky: Hooded Vulture
výskyt: Afrika
  • Řád: Dravci (Accipitriformes)
  • Velikost: 70 cm délka těla
  • Potrava: masožravec (obratlovci, hmyz)
  • Aktivita: denní
  • Biotop: savana, okolí lidských sídel
  • Počet mláďat: 1
  • Hmotnost: 1,5–2,6 kg
  • Doba inkubace: 48–54 dní

Sup kapucín se vyskytuje především v otevřené krajině, okrajích lesa a na savanách v subsaharské Africe, a to do nadmořské výšky 4000 m. Jedná se o poměrně přizpůsobivý druh, který si navyknul i na blízkost lidských sídel, kde vyhledává potravu například na skládkách. Ve své domovině je kriticky ohrožen vyhubením a jeho početní stavy stále klesají. Hlavní příčinou velkého úbytku za posledních pár let jsou cílené otravy pesticidy, jako je karbofuran a dále lov pro maso a tradiční medicínu.

Tento druh se vyznačuje menším vzrůstem (rozpětí křídel 170 – 180 cm) a celkově hnědým zbarvením. Svůj druhový název získal sup díky krátkému peří na krku a temeni hlavy. Lysá kůže na krku a hlavě je narůžovělá. Typický je pro něj i dlouhý a tenký zobák s ostrou hákovitou špičkou.

Sup kapucín je stejně jako další druhy supů mrchožrout a spolu se šakaly, čápy marabu a například hyenami patří k tzv. „zdravotní policii“, protože pomáhají odklízet zdechlá těla zvířat. Tento druh dravce si svůj jídelníček zpestřuje i velkým hmyzem.

Žijí na stejném kontinentu

 Ve své domovině je kriticky ohrožen vyhubením a jeho početní stavy stále klesají. Hlavní příčinou velkého úbytku za posledních pár let jsou cílené otravy pesticidy, jako je karbofuran a dále lov pro maso a tradiční medicínu.

Stupeň ohrožení podle IUCN:

EX – vyhynulý (Extinct), se přiřazuje druhům, u kterých zbývající exemplář zemřel nebo je pokládán za mrtvý. IUCN stanovilo rok 1500 jako předěl pro moderně vyhynulé druhy

EW – vyhynulý v přírodě (Extinct in the Wild) se přiřazuje druhům, u kterých několik jedinců v zajetí stále přežívá, ale ve volné přírodě už nežijí/nerostou.

CR – kriticky ohrožený (Critically Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí bezprostřednímu nebezpečí vyhynutí v blízké budoucnosti.

EN – ohrožený (Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí vysokému riziku vyhynutí v blízké budoucnosti.

VU – zranitelný (Vulnerable) se přiřazuje druhům, které čelí velkému nebezpečí vyhynutí ve střednědobém období, pokud se podmínky nezmění.

NT – téměř ohrožený (Nearly Threatened) se přiřazuje druhům, které mohou být v blízké budoucnosti ohroženy vyhynutím, ale stále ještě nesplňují podmínky pro zařazení do stupně ohrožený.

LC – málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

Na chov již přispívají:

Jelínková Sofie 2023-07/