Latinsky: Tapirus terrestris
Anglicky: Brazilian Tapir
výskyt: Jižní Amerika
  • Řád: Lichokopytníci (Perissodactyla)
  • Velikost: 170–200 cm délka těla
  • Potrava: býložravec (tráva, rákos, ovoce)
  • Aktivita: denní/noční
  • Biotop: nížinný a bažinatý tropický les
  • Počet mláďat: 1
  • Hmotnost: 225–250 kg
  • Doba březosti: 400 dní

Tapír jihoamerický obývá nížinné tropické lesy Jižní Ameriky v oblasti východně od And. Preferuje nížinné a bažinaté lesy poblíž vodních toků, kam se v případě nebezpečí může ukrýt. Je totiž i přes svůj mohutný vzhled dobrý plavec, který se dokáže potápět.

Tapíři jsou samotářská zvířata, která se sdružují pouze v období páření a v době odchovu mláďat. Samice jsou březí přibližně 400 dní, poté rodí jedno mládě vážící 4–7 kg. Mládě je první měsíce svého života zbarveno jinak než dospělí jedinec. Má tmavě hnědou srst s bílými skvrnami a pruhy. Mládě zůstává se samicí další rok, než se osamostatní.

Stejně jako ostatní lichokopytníci jsou tapíři býložravci. Na pastvu vychází v noci, kdy vyhledávají rostlinnou potravu, jako je listí ze stromů a keřů, různé plody, popřípadě i vodní rostliny.

Ve své domovině je tento druh nejvíce ohrožen ztrátou životního prostředí kácením lesů, lovem a srážkami s auty.

 

O našem chovu:

Zoologická zahrada Liberec začala chovat tapíry jihoamerické v roce 2013, a to tři jedince (dva samce a jednu samici), kteří přijeli ze Zoo Praha. Naneštěstí jeden samec uhynul a dva zbylí jedinci byli zanedlouho opět transportování, buď zpátky do pražské zahrady, nebo do ciziny.

Po dvouleté přestávce se zoo vrátila k chovu těchto jihoamerických lichokopytníku, kdy do zahrady připutoval sameček ze zoo v německém Krefeldu. V roce 2016 mu začal dělat společnost samec  ze Zoo Brno.

Žijí na stejném kontinentu

I přes svůj mohutný vzhled je dobrý plavec, který se dokáže potápět.

Stupeň ohrožení podle IUCN:

EX – vyhynulý (Extinct), se přiřazuje druhům, u kterých zbývající exemplář zemřel nebo je pokládán za mrtvý. IUCN stanovilo rok 1500 jako předěl pro moderně vyhynulé druhy

EW – vyhynulý v přírodě (Extinct in the Wild) se přiřazuje druhům, u kterých několik jedinců v zajetí stále přežívá, ale ve volné přírodě už nežijí/nerostou.

CR – kriticky ohrožený (Critically Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí bezprostřednímu nebezpečí vyhynutí v blízké budoucnosti.

EN – ohrožený (Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí vysokému riziku vyhynutí v blízké budoucnosti.

VU – zranitelný (Vulnerable) se přiřazuje druhům, které čelí velkému nebezpečí vyhynutí ve střednědobém období, pokud se podmínky nezmění.

NT – téměř ohrožený (Nearly Threatened) se přiřazuje druhům, které mohou být v blízké budoucnosti ohroženy vyhynutím, ale stále ještě nesplňují podmínky pro zařazení do stupně ohrožený.

LC – málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

Na chov již přispívají:

Mücková Eva 2023-03/
Milská Eliška 2022-12/
Lady Clementine 2022-11/
Beneš Adam 2022-10/
Johanka, Terka a Ondra Starý 2022-05/
Čálkovi Tereza a Zdeněk 2022-05/
Dominik Humburger 2022-05/
FILINGER Zbyněk 2022-05/
Zuzana Matúšková 2022-04/
Pokorná Jitka 2022-04/
Zdeněk Přibyla 2022-04/
Tereza Dostálová 2022-04/
Dagmar Postlová 2022-04/
Lenka Staňková a Petr Rychna 2022-04/
Šlamborovi Anna a Ondřej 2022-04/
Lukáš Zachař 2022-04/
Martina Pazderková 2022-04/
„Tereza K., Petr Ko., Šárka A., Petra M., Veronika V.,
Lukáš V., Adéla H., Anička B., Marek H., Petr Ka.“ 2022-04/
Melicharová Dominika 2022-04/
Alena Řebíčková 2022-04/
Novákovi 2022-04/
Lucie Hrdličková 2022-04/
Zdeněk Veselý 2022-04/
Míša a Tomášek Kabrnovi 2022-04/
Dagmar Brožková 2022-04/
Jiří Čejka 2022-04/
David a Jana Vágnerovi 2022-04/
Romana Čtveráčková 2022-04/
Vlaďka, Ruda, Libor 2022-04/
Sandtmann Žofie 2022-04/
Blažek Martin 2022-04/
Pampuch Liberec, z.s. 2022-04/