Latinsky: Tockus deckeni
Anglicky: Von der Decken’s Hornbill
výskyt: Afrika
  • Řád: Zoborožci (Bucerotiformes)
  • Velikost: 35 cm
  • Potrava: všežravec (menší obratlovci, hmyz, plody)
  • Aktivita: denní
  • Biotop: křovinaté buše, savany
  • Počet mláďat: 2–4
  • Hmotnost: 0,12–0,21 kg
  • Doba inkubace: 30 dní

Toko Deckenův obývá křovinaté buše a řídce zalesněné oblasti do nadmořské výšky 1700 m ve východní Africe (Tanzanie, Keňa, Etiopie a Somálsko).

Patří mezi 44 druhů zoborožců, kteří mají srostlé dva první krční obratle a na každé noze čtyři prsty, jež jsou přizpůsobeny k uchopování větví stromů. Jeden prst směřuje dozadu a tři dopředu, z nichž dva jsou navíc rovněž srostlé.

Toko žije většinou v párech či v malých skupinkách. Hnízdí v dutinách stromů, které po nakladení vajec zazdívají. Samec přináší mazlavou hmotu v zobáku a samice, která sedí v dutině na hnízdech ji zazdíva zevnitř. Důvodem tohoto chování je ochrana samice a mláďat proti útoku šelem, opic nebo hadů. Po zazdění zůstane pouze úzká skulinka, přes kterou samec podává samici potravu.

Živí se hmyzem, který sbírá i na zemi, dále mláďaty a vejci drobných ptáků, plazi, obojživelníky a různými plody.

Zapojen do programu ESB.

Žijí na stejném kontinentu

Toko žije většinou v párech či v malých skupinkách. Hnízdí v dutinách stromů, které po nakladení vajec zazdívají.

Stupeň ohrožení podle IUCN:

EX – vyhynulý (Extinct), se přiřazuje druhům, u kterých zbývající exemplář zemřel nebo je pokládán za mrtvý. IUCN stanovilo rok 1500 jako předěl pro moderně vyhynulé druhy

EW – vyhynulý v přírodě (Extinct in the Wild) se přiřazuje druhům, u kterých několik jedinců v zajetí stále přežívá, ale ve volné přírodě už nežijí/nerostou.

CR – kriticky ohrožený (Critically Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí bezprostřednímu nebezpečí vyhynutí v blízké budoucnosti.

EN – ohrožený (Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí vysokému riziku vyhynutí v blízké budoucnosti.

VU – zranitelný (Vulnerable) se přiřazuje druhům, které čelí velkému nebezpečí vyhynutí ve střednědobém období, pokud se podmínky nezmění.

NT – téměř ohrožený (Nearly Threatened) se přiřazuje druhům, které mohou být v blízké budoucnosti ohroženy vyhynutím, ale stále ještě nesplňují podmínky pro zařazení do stupně ohrožený.

LC – málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

Na chov již přispívají: