Latinsky: Tauraco erythrolophus
Anglicky: Red-crested Turaco
výskyt: Afrika
  • Řád: Turakové (Musophagiformes)
  • Velikost: 40–43 cm
  • Potrava: býložravec (semena, bobule, ovoce)
  • Aktivita: denní
  • Biotop: galeriové lesy poblíž řek, lesnatá krajina
  • Počet mláďat: 1–3
  • Hmotnost: 0,21–0,33 kg
  • Doba inkubace: 24 dní

Turako červenokorunkatý je pestře zbarvený středně veliký pták vyskytující se v galeriových lesích poblíž řek a v lesnatých krajinách v severozápadní Angole (mezi řekami Kongo a Cuanza, východně po oblast Malanje). Lze jej spatřit v korunách stromů, kde tráví většinu dne. Zde se obratně pohybuje díky svému třetímu (vnějšímu) prstu, který umí otočit dopředu i dozadu (semizygodaktylní končetina). V korunách stromů si staví i hnízda a shání potravu, mezi kterou patří ovocné plody, semena a bobule.

Turako červenokorunkatý získal svůj druhový název díky červené chocholce na hlavě. Peří na těle je zbarveno v několika odstínech zelené barvy, delší a široký ocas je tmavě modrý. Samec se neliší zbarvením ani velikostí od samice. V přírodě vytváří dospělí jedinci monogamní páry a mohou žít i v menších rodinách.

Turakové jsou v ptačí říši unikátní svým barvivem přítomným v peří, které obsahuje měď. Jedná se o turakoverdin, zbarvující peří do zelena a turacin, zbarvující peří do purpurové barvy.

O našem chovu:

Zoologická zahrada Liberec začala chovat turaky červenokorunkaté v roce 2011.

Žijí na stejném kontinentu

Turako červenokorunkatý získal svůj druhový název díky červené chocholce na hlavě. P

Stupeň ohrožení podle IUCN:

EX – vyhynulý (Extinct), se přiřazuje druhům, u kterých zbývající exemplář zemřel nebo je pokládán za mrtvý. IUCN stanovilo rok 1500 jako předěl pro moderně vyhynulé druhy

EW – vyhynulý v přírodě (Extinct in the Wild) se přiřazuje druhům, u kterých několik jedinců v zajetí stále přežívá, ale ve volné přírodě už nežijí/nerostou.

CR – kriticky ohrožený (Critically Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí bezprostřednímu nebezpečí vyhynutí v blízké budoucnosti.

EN – ohrožený (Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí vysokému riziku vyhynutí v blízké budoucnosti.

VU – zranitelný (Vulnerable) se přiřazuje druhům, které čelí velkému nebezpečí vyhynutí ve střednědobém období, pokud se podmínky nezmění.

NT – téměř ohrožený (Nearly Threatened) se přiřazuje druhům, které mohou být v blízké budoucnosti ohroženy vyhynutím, ale stále ještě nesplňují podmínky pro zařazení do stupně ohrožený.

LC – málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

Na chov již přispívají:

Michaela Kudrnáčová a Jakub Vrobel 2023-06/