Latinsky: Monodelphis domestica

Anglicky: Gray short-tailed opossum

výskyt: Jižní Amerika

  • Řád: Vačice (Didelphimorphia)
  • Velikost: 10–15 cm tělo, 5–9 cm ocas
  • Potrava: všežravec (bezobratlí, menší obratlovci, ovoce)
  • Aktivita: noční
  • Biotop: tropické deštné lesy, křoviny
  • Počet mláďat:1–15
  • Hmotnost: 80–155 g
  • Doba březosti: 14–15 dní

Vačice krysí se vyskytuje ve státech Brazílie, Bolívie, Argentiny a Paraguay, kde obývá tropické deštné lesy, křovinaté oblasti a můžete jí spatřít i poblíž lidských sídel a v zemědělské krajině. Vačice krysí patří do jihoamerické linie vačnatců, která se od australských příbuzných odlišuje nepřítomností vaku na nošení mláďat. Vačice svým drobným vzrůstem a protaženým čenichem připomíná spíše typického myšovitého hlodavce.

Tento druh je samotářským zvířetem, který je aktivní v noci. Přes den odpočívá ve svém hnízdě zbudovaným z rostlinných materiálů. Větvičky, listí a kůru na stavbu si nosí do hnízda pomocí svého „polochápavého“ ocasu.

Dospělí jedinci se setkávají pouze za účelem rozmnožování. Rozmnožují se celoročně a samice mohou mít 4–6 vrhů ročně. Mláďata se rodí po krátké březosti nevyvinutá, měří pouze 1 cm a váží 0,1 g. Prvních 2–4 týdny jsou přisátá na matčiny bradavky, kterých je obvykle 13. Pak se stávají samostatnějšími a samice je vozí na zádech nebo jí následují. Mladí jedinci pohlavně dospívají kolem 5–7 měsíce.

Jedná se o všežravce s širokým spektrem potravy. Většinu jídelníčku však tvoří živočišná složka, jako je hmyz nebo menší obratlovci (obojživelníci – žáby, hlodavci). Malou část potravy zahrnují i ovocné plody.

V přírodě se vačice dožívají obvykle dvou let, v lidské péči mohou žít i třikrát déle.

Žijí na stejném kontinentu

Větvičky, listí a kůru na stavbu si nosí do hnízda pomocí svého „polochápavého“ ocasu.

Stupeň ohrožení podle IUCN:

EX – vyhynulý (Extinct), se přiřazuje druhům, u kterých zbývající exemplář zemřel nebo je pokládán za mrtvý. IUCN stanovilo rok 1500 jako předěl pro moderně vyhynulé druhy

EW – vyhynulý v přírodě (Extinct in the Wild) se přiřazuje druhům, u kterých několik jedinců v zajetí stále přežívá, ale ve volné přírodě už nežijí/nerostou.

CR – kriticky ohrožený (Critically Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí bezprostřednímu nebezpečí vyhynutí v blízké budoucnosti.

EN – ohrožený (Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí vysokému riziku vyhynutí v blízké budoucnosti.

VU – zranitelný (Vulnerable) se přiřazuje druhům, které čelí velkému nebezpečí vyhynutí ve střednědobém období, pokud se podmínky nezmění.

NT – téměř ohrožený (Nearly Threatened) se přiřazuje druhům, které mohou být v blízké budoucnosti ohroženy vyhynutím, ale stále ještě nesplňují podmínky pro zařazení do stupně ohrožený.

LC – málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

Na chov již přispívají: