Latinsky: Taeniopygia castanotis
Anglicky: Zebra Finch
výskyt: Austrálie
  • Řád: Pěvci (Passeriformes)
  • Velikost: 12 cm
  • Potrava: býložravec (semena, ovoce, zelenina)
  • Aktivita: denní
  • Biotop: travnaté stepi, kulturní krajina
  • Počet mláďat: 5–9
  • Hmotnost: 0,014–0,018 kg
  • Doba inkubace: 12–13 dní

Dříve byla zebřička členěna na dva poddruhy. První poddruh, zebřička pestrá ostrovní (Taeniopygia guttata guttata), žije na ostrovech Lombok a Sumba až po Timor a Sermatu (Malé Sundy). Druhý poddruh, zebřička pestrá australská (Taeniopygia guttata castanotis), se vyskytuje po celé Austrálii, na Yorkském poloostrově a na několika pobřežních lokalitách. V současné době jsou uznávány jako samostatné druhy zebřička pestrá (Taeniopygia guttata) a zebřička australská (Taeniopygia castanotis). Zebřička ostrovní je oproti zebřičce australské méně výrazně zbarvená. Zoologická zahrada Liberec chová zebřičky australské, které je možné spatřit poletovat v Pavilonu tropů.

Zebřičky obývají travnaté stepi porostlé keři a stromy. Blízkost člověka jim nevadí, a proto se s nimi setkáváme i v kulturní krajině. Mohou žít i v suchých krajích, protože potřebují málo vody, kterou při pití sají. Tento způsob pití je typický hlavně pro holuby. Většina ptáků vodu nabere do zobáku a nechá ji stékat do krku.

Sameček je šedě zbarvený a má oranžové skvrny na lících a podél boků (doplněny bílým tečkováním). Od zobáku až na prsa má černé zebrování, na prsou má černou kresbu („podkova“) a břicho je bílé. Samička je oproti samečkovi nenápadně zbarvena. Je celá šedá, s bílým bříškem.

Hnízdo vyrobená ze stébel trav si staví v korunách stromů nebo i v dutinách ve 2–3 m nad zemí. Samička do něj snáší 5–9 vajec. Mláďata se líhnou po 12–13 dnech. Mláďata mají v zobáčku pupily, rozmístěním a barvou typické pro druh. Po 22 dnech poprvé vyletují z hnízda. Do hnízda se vrací každý večer. Za dalších 5 dnů opustí rodiče s mláďaty hnízdo úplně. V 12.–16. týdnu života jsou již mláďata opeřena jako dospělí jedinci. Ve 12.–14. týdnu jsou už pohlavně dospělá.

O našem chovu:

Zoologická zahrada Liberec chová zebřičky pestré od roku 2001. K vidění jsou v Pavilonu tropů, kde poletují na volno.

Žijí na stejném kontinentu

Blízkost člověka jim nevadí, a proto se s nimi setkáváme i v kulturní krajině.

Stupeň ohrožení podle IUCN:

EX – vyhynulý (Extinct), se přiřazuje druhům, u kterých zbývající exemplář zemřel nebo je pokládán za mrtvý. IUCN stanovilo rok 1500 jako předěl pro moderně vyhynulé druhy

EW – vyhynulý v přírodě (Extinct in the Wild) se přiřazuje druhům, u kterých několik jedinců v zajetí stále přežívá, ale ve volné přírodě už nežijí/nerostou.

CR – kriticky ohrožený (Critically Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí bezprostřednímu nebezpečí vyhynutí v blízké budoucnosti.

EN – ohrožený (Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí vysokému riziku vyhynutí v blízké budoucnosti.

VU – zranitelný (Vulnerable) se přiřazuje druhům, které čelí velkému nebezpečí vyhynutí ve střednědobém období, pokud se podmínky nezmění.

NT – téměř ohrožený (Nearly Threatened) se přiřazuje druhům, které mohou být v blízké budoucnosti ohroženy vyhynutím, ale stále ještě nesplňují podmínky pro zařazení do stupně ohrožený.

LC – málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

Na chov již přispívají:

Cvrčková Anetka 2023-04/