Latinsky: Anthracoceros malayanus
Anglicky: Black Hornbill
výskyt: Asie
  • Řád: Zoborožci (Bucerotiformes)
  • Velikost: 60–65 cm
  • Potrava: všežravec (ovoce, hmyz, malí obratlovci)
  • Aktivita: denní
  • Biotop: tropické deštné lesy, galeriové lesy
  • Počet mláďat: 1–3
  • Hmotnost: 0,9–1,05 kg
  • Doba inkubace: 24–30

Zoborožec tmavý nebo také malajský obývá tropické lesy jihovýchodní Asie, především Indonésie, Malajsie, Bruneje a Thajska, a to obvykle do nadmořské výšky 200 metrů. Velikost populace není známa, nicméně se předpokládá její trvalý pokles kvůli zemědělskému odlesňování i nelegální a komerční těžbě dřeva.

V přírodě žije v párech či menších hejnech. Samice snáší 4 až 7 vajec (v lidské péči 1-3), na kterých sedí zazděná v dutinách stromů, aby tak líhnoucí se mláďata ochránila před predátory. Doba líhnutí se pohybuje mezi 24 až 30 dny.

Zapsán do programu ESB.

Žijí na stejném kontinentu

Zoborožci se živí především hmyzem, bobulemi a ovocem. Výjimečně pak i ptačími vejci a netopýry.

Stupeň ohrožení podle IUCN:

EX – vyhynulý (Extinct), se přiřazuje druhům, u kterých zbývající exemplář zemřel nebo je pokládán za mrtvý. IUCN stanovilo rok 1500 jako předěl pro moderně vyhynulé druhy

EW – vyhynulý v přírodě (Extinct in the Wild) se přiřazuje druhům, u kterých několik jedinců v zajetí stále přežívá, ale ve volné přírodě už nežijí/nerostou.

CR – kriticky ohrožený (Critically Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí bezprostřednímu nebezpečí vyhynutí v blízké budoucnosti.

EN – ohrožený (Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí vysokému riziku vyhynutí v blízké budoucnosti.

VU – zranitelný (Vulnerable) se přiřazuje druhům, které čelí velkému nebezpečí vyhynutí ve střednědobém období, pokud se podmínky nezmění.

NT – téměř ohrožený (Nearly Threatened) se přiřazuje druhům, které mohou být v blízké budoucnosti ohroženy vyhynutím, ale stále ještě nesplňují podmínky pro zařazení do stupně ohrožený.

LC – málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

Zoborožci jsou umístěni v zázemí zoologické zahrady

Na chov již přispívají: