header.less
wir gehören zusammen
 • cz
 • en
 • pl
 • de
animal.less

Dunkelkusimanse

Latein:Crossarchus obscurus
English:Common Cusimanse
 • mt.jpg
 • mangusta tmava.JPG
 • DSC02333.jpg
 • DSC09726.jpg

Zoologická zahrada Liberec chová tento druh od roku 2013. V současné době tvoří skupinu dva jedinci, jedna samice a jeden samec.

Na chov mangusty tmavé přispívají:

Viola a Pavel Kučerovi - 12/2018

Tierarten
 • Řád: Šelmy (Carnivora)
 • Velikost: 45-60 cm délka těla i s ocasem
 • Potrava: všežravec (hmyz, žáby, hadi, hlodavci, plody)
 • Aktivita: denní
 • Biotop: tropické deštné lesy, plantáže
 • Počet mláďat: 2-4
 • Hmotnost: 1-1,5 kg
 • Doba březosti: 60 dní
Region des Auftretens Afrika
Afrika

západní Afrika

Stupeň ohrožení
VyhynulýOhroženýNeohrožený
 • EX

  EX - vyhynulý (Extinct), se přiřazuje druhům, u kterých zbývající exemplář zemřel nebo je pokládán za mrtvý. IUCN stanovilo rok 1500 jako předěl pro moderně vyhynulé druhy.&

 • EW

  EW - vyhynulý v přírodě (Extinct in the Wild) se přiřazuje druhům, u kterých několik jedinců v zajetí stále přežívá, ale ve volné přírodě už nežijí/nerostou.

 • CR

  CR - kriticky ohrožený (Critically Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí bezprostřednímu nebezpečí vyhynutí v blízké budoucnosti.

 • EN

  EN - ohrožený (Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí vysokému riziku vyhynutí v blízké budoucnosti.

 • VU

  VU - zranitelný (Vulnerable) se přiřazuje druhům, které čelí velkému nebezpečí vyhynutí ve střednědobém období, pokud se podmínky nezmění.

 • NT

  NT - téměř ohrožený (Nearly Threatened) se přiřazuje druhům, které mohou být v blízké budoucnosti ohroženy vyhynutím, ale stále ještě nesplňují podmínky pro zařazení do stupně ohrožený.

 • LC

  LC - málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

LC - málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

footer.less
erstellt von