header.less
wir gehören zusammen
 • cz
 • en
 • pl
 • de
animal.less
Latein:Nestor notabilis
English:Kea
 • nestor kea
 • nestor kea
 • nestor kea
 • nestor kea-mládě

Kea (Nestor notabilis). Das Zuchtpaar der neuseeländischen Nestor-Papageien hat der ZOO Liberec 2008 erhalten.

Zoologická zahrada Liberec chová tento druh papouška od roku 2008. V současné době je skupina tvořena jedním chovným párem, kterému se podařilo úspěšně odchovat mládě narozené v únoru roku 2015.  

Na chov nestora kea přispívají:

Macháčkovi

První mládě se v zoologické zahradě vylíhlo v únoru roku 2015.

 • nestor kea-mládě
 • kea.jpg
Tierarten
 • Řád: Papoušci (Psittaciformes)
 • Velikost: 48 cm délka těla
 • Potrava: všežravec (kořínky, bobule, semena, hmyz, mršiny)
 • Aktivita: denní
 • Biotop: horské oblasti
 • Počet mláďat: 2-4
 • Hmotnost: 0,92 kg
 • Doba inkubace: 21-28 dní
Region des Auftretens Nový Zéland
Nový Zéland

Jižní ostrov

Stupeň ohrožení
VyhynulýOhroženýNeohrožený
 • EX

  EX - vyhynulý (Extinct), se přiřazuje druhům, u kterých zbývající exemplář zemřel nebo je pokládán za mrtvý. IUCN stanovilo rok 1500 jako předěl pro moderně vyhynulé druhy.&

 • EW

  EW - vyhynulý v přírodě (Extinct in the Wild) se přiřazuje druhům, u kterých několik jedinců v zajetí stále přežívá, ale ve volné přírodě už nežijí/nerostou.

 • CR

  CR - kriticky ohrožený (Critically Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí bezprostřednímu nebezpečí vyhynutí v blízké budoucnosti.

 • EN

  EN - ohrožený (Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí vysokému riziku vyhynutí v blízké budoucnosti.

 • VU

  VU - zranitelný (Vulnerable) se přiřazuje druhům, které čelí velkému nebezpečí vyhynutí ve střednědobém období, pokud se podmínky nezmění.

 • NT

  NT - téměř ohrožený (Nearly Threatened) se přiřazuje druhům, které mohou být v blízké budoucnosti ohroženy vyhynutím, ale stále ještě nesplňují podmínky pro zařazení do stupně ohrožený.

 • LC

  LC - málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

VU - zranitelný (Vulnerable) se přiřazuje druhům, které čelí velkému nebezpečí vyhynutí ve střednědobém období, pokud se podmínky nezmění.

footer.less
erstellt von