header.less
wir gehören zusammen
 • cz
 • en
 • pl
 • de
animal.less
Latein:Tragelaphus angasi
English:Nyala
 • IMG_6173_Fotor.jpg
 • samec - nyala nížinná
 • mladě nyaly nížinné.jpg
 • IMG_6172_Fotor.jpg

První nyaly nížinné připutovaly do Zoo Liberec v roce 2010. Od té doby se zde narodilo několik mláďat. Poslední z nich je samička Jelani narozená ke konci roku 2017.

Na chov nyaly nížinné přispívají:

Eliška a Hanka Hovorkovy - 11/2018
Karolína Kozáková - 12/2018
Jana a Monika Pařízkovy - 1/2019
Šimon Bednařík - 6/2018


 

V roce 2017 se narodil sameček Levis (26. 4. 2017).

Tierarten
 • Řád: Sudokopytníci (Artiodactyla)
 • Velikost: 110 cm v kohoutku
 • Potrava: býložravec (tráva, listí, plody)
 • Aktivita: noční
 • Biotop: nížinné lesy poblíž vody
 • Počet mláďat: 1
 • Hmotnost: 62-140 kg
 • Doba březosti: 220 dní
Region des Auftretens Afrika
Afrika

Mosambik, Jižní Afrika, Malawi, Zimbabwe

Stupeň ohrožení
VyhynulýOhroženýNeohrožený
 • EX

  EX - vyhynulý (Extinct), se přiřazuje druhům, u kterých zbývající exemplář zemřel nebo je pokládán za mrtvý. IUCN stanovilo rok 1500 jako předěl pro moderně vyhynulé druhy.&

 • EW

  EW - vyhynulý v přírodě (Extinct in the Wild) se přiřazuje druhům, u kterých několik jedinců v zajetí stále přežívá, ale ve volné přírodě už nežijí/nerostou.

 • CR

  CR - kriticky ohrožený (Critically Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí bezprostřednímu nebezpečí vyhynutí v blízké budoucnosti.

 • EN

  EN - ohrožený (Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí vysokému riziku vyhynutí v blízké budoucnosti.

 • VU

  VU - zranitelný (Vulnerable) se přiřazuje druhům, které čelí velkému nebezpečí vyhynutí ve střednědobém období, pokud se podmínky nezmění.

 • NT

  NT - téměř ohrožený (Nearly Threatened) se přiřazuje druhům, které mohou být v blízké budoucnosti ohroženy vyhynutím, ale stále ještě nesplňují podmínky pro zařazení do stupně ohrožený.

 • LC

  LC - málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

LC - málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

footer.less
erstellt von