header.less
We belong Together:
 • cz
 • en
 • pl
 • de
animal.less

Black lemur

Latin:Eulemur macaco macaco
English:Black lemur
 • lemur tmavy.jpg
 • _MG_3686.jpeg
 • _MG_3675.jpeg

Lemury černé chová Zoo Liberec teprve krátce. V roce 2014 byla přivezena první skupina samců ze Zoo Olomouc - Satanáš (*2013), Belzebub (*2012) a Azrael (*2011). K nim v roce 2015 přibyl další samec Rarach (*2014) rovněž ze Zoo Olomouc.

Lemury černé naleznete na jezírku na prvním ostrůvku hned u návštěvnické trasy v dolní části zoologické zahrady. 

Na chov lemura černého přispívají:

Bc. Jana Zyderová - 8/2018
Zpěvákovi - 8/2018
Zuzana Ouředníková - 10/2017

The species
 • Order: Primáti (Primates)
 • Size: 39-45 cm délka těla, 51-65 cm ocas
 • Diet: převážně býložravci (ovoce, listy, nektar), hmyz
 • activity: denní/noční
 • biotope: primární a sekundární tropický les, plantáže
 • quantity of infants: 1-2
 • Weight: 2 kg
 • gestation: 125-127 dní
Region occurrence Madagaskar
Madagaskar

severozápadní Madagaskar

Stupeň ohrožení
VyhynulýOhroženýNeohrožený
 • EX

  EX - vyhynulý (Extinct), se přiřazuje druhům, u kterých zbývající exemplář zemřel nebo je pokládán za mrtvý. IUCN stanovilo rok 1500 jako předěl pro moderně vyhynulé druhy.&

 • EW

  EW - vyhynulý v přírodě (Extinct in the Wild) se přiřazuje druhům, u kterých několik jedinců v zajetí stále přežívá, ale ve volné přírodě už nežijí/nerostou.

 • CR

  CR - kriticky ohrožený (Critically Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí bezprostřednímu nebezpečí vyhynutí v blízké budoucnosti.

 • EN

  EN - ohrožený (Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí vysokému riziku vyhynutí v blízké budoucnosti.

 • VU

  VU - zranitelný (Vulnerable) se přiřazuje druhům, které čelí velkému nebezpečí vyhynutí ve střednědobém období, pokud se podmínky nezmění.

 • NT

  NT - téměř ohrožený (Nearly Threatened) se přiřazuje druhům, které mohou být v blízké budoucnosti ohroženy vyhynutím, ale stále ještě nesplňují podmínky pro zařazení do stupně ohrožený.

 • LC

  LC - málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

VU - zranitelný (Vulnerable) se přiřazuje druhům, které čelí velkému nebezpečí vyhynutí ve střednědobém období, pokud se podmínky nezmění.

footer.less
Created by