header.less
We belong Together:
  • cz
  • en
  • pl
  • de

Secondary school

 

Kontakty pro objednání programu:

Zuzana Šafaříková
email: safarikova@zooliberec.cz
tel.: + 420 487 377 120

Ing. Leoš Havle
email: havle@zooliberec.cz
tel.: + 420 487 377 128

Přihláška na program v ZOO Liberec (MS Excel) 

 

 Novinka!

 K programům probíhajícím v areálu zoologické zahrady je možné si předem objednat oběd za 75 Kč/ žák (platí i pro pedagogický doprovod) obsahující hlavní jídlo + nápoj. Minimální počet je 20 strávníků! Objednávky zasílejte panu Máčkovi na adresu: macek@zooliberec.cz 6 dní před konáním programu!

1. Dobrodružství z poznání

Cílem je poznat chované druhy zvířat a seznámit se i se zástupci domácí fauny.
Komentovaná prohlídka ZOO, při které je kladen důraz na uvědomění potřeby chránit ohrožené druhy zvířat, včetně jejich významu pro člověka obecně. Studenti se pomocí různých typů her učí vybrané druhy identifikovat a poznávat i jejich sociální chování.
Program pokrývá témata: Filozofie a význam ZOO ve vyspělé společnosti, biologie cizokrajných zvířat, etologie, ohrožené druhy.
Doba trvání: 1,5 - 2 hodiny
Cena: vstupné dle aktuálního ceníku + 250 Kč na skupinu, pedagogický doprovod zdarma
Na počet 30 studentů jeden pedagogický doprovod zdarma

2. Všechno souvisí se vším

Cílem programu je seznámit účastníky s biomy a v nich žijícími zvířaty včetně souvislostí mezi nimi a člověkem. Hravou formou s využitím interaktivních prvků studenti „navštíví" tundru, savanu, poušť a tropický prales. Naučí se chápat souvislosti mezi základními životními potřebami zvířat i lidí a orientovat se v nových pojmech. Komentovaná prohlídka s průvodcem doplněná pracovními listy.
Doba trvání 1,5 - 2 hodiny
Cena: vstupné dle aktuálního ceníku + 250 Kč na skupinu
Na počet 30 studentů jeden pedagogický doprovod zdarma

3. Jací jsme

Cílem programu je ze získaného maxima informací vytvořit charakteristiku pozorovaného druhu včetně zdůvodnění a porovnání údajů o zvířeti: denní, noční, všežravec, starší jedinec, mládě, aktivní, pasivní...
Účastníci ve skupinách poznatky zpracovávají a zjišťují co mají společného zvířata i lidé. Učí se pracovat s pojmy instinkt, vrozené chování, základní životní potřeba, návyky, zkušenosti, enrichment...
Program pokrývá témata: Etologie, biologie cizokrajných zvířat, ochrana přírody, součástí jsou pracovní listy.
Doba trvání 1,5 - 2 hodiny
Cena: vstupné dle aktuálního ceníku + 250 Kč na skupinu
Na počet 30 studentů jeden pedagogický doprovod zdarma

4. Jací jsme - vůdce nebo diktátor

Cíl programu je zaměřený na určení podobností i rozdílů chování lidí a zvířat a prevenci proti nežádoucím jevům, jako je například šikana. Zodpovídá otázky - jaké chování je kruté, kdo je agresivní... Kdo je predátor, kdo kořist. Studenti zjišťují kdo a proč je ve zvířecí říši vůdcem a co z toho vyplývá a jaké autority uznáváme v lidské společnosti.
Program pokrývá témata: Etologie, filozofie a význam ZOO ve vyspělé společnosti, biologie cizokrajných zvířat, základy společenských věd.
Doba trvání 1,5 - 2 hodiny
Cena: vstupné dle aktuálního ceníku + 250 Kč na skupinu

Na počet 30 studentů jeden pedagogický doprovod zdarma

5. ZOOexpedice

Program vede k získávání informací o potravním řetězci a využívá zákulisí ZOO - přípravnu krmiv a badatelnu. Hlavním tématem je fungování a náplň moderních ZOO, záchovné programy, biologie exotických zvířat, mezinárodní záchranné či vědecké projekty včetně významu zoologické zahrady včera a dnes. Mimo exkurze do zákulisí čeká studenty poznávání a porovnávání velikostí, zabarvení, tvarů různých zoozajímavostí (svlečky, rohy, parazité...) i sestavování jídelníčku. Součástí je prohlídka ZOO s lektorem a pracovní listy.

Doba trvání: 1,5 - 2 hodiny
Cena: vstupné dle aktuálního ceníku + 30 Kč na žáka
Na počet 30 studentů jeden pedagogický doprovod zdarma

Maximální počet dětí ve skupině: 15!

6. Šelmoviny

Cílem programu je seznámit účastníky se zástupci kočkovitých, psovitých, promykovitých a dalších druhů šelem, s jejich základní charakteristikou, způsobem obživy, výskytem a chovem v zajetí. V tomto programu se studenti setkají s pojmy predátor, kořist, potravní řetězec, instinkt apod. Součástí je porovnávání lebek kočkovitých šelem, chrupu, kůží a stop. Program doplňují pracovní listy.
Doba trvání 1,5 - 2 hodiny
Cena: vstupné dle aktuálního ceníku + 250 Kč na skupinu
Na počet 30 studentů jeden pedagogický doprovod zdarma

 

Středním školám nabízíme i permanentky za výhodné ceny:

Nabídka školních permanentek ZOO Liberec na rok 2015/16
Obohacení školní výuky v zajímavém prostředí plném exotických zvířat, ochranářských aktivit a užitečných informací. Pozorování zvířat a návštěva nejrůznějších edukačních akcí v zahradě.

Využijte nabídku šestiměsíční školní permanentky s platností od října 2015 do března 2015 nebo v měsících leden až březen 2016 a říjen až prosinec 2016 včetně za výhodné ceny: pro SŠ za 2 000 Kč!
Školní permanentka je přenosná v rámci školy a zahrnuje pět vstupů pro školní skupinu (max. 30 dětí), k tomu zdarma v rámci jednoho vstupu jeden průvodcovský program! (nikoli však Zooexpedice). 

 

 

Entrance fee
Adults:5 €
Children under 3 years:free
Children 3 - 15 years:4 €
Students, seniors over 65 years:4 €
Opening hours
closed
How to get to us
footer.less
Created by