header.less
animal.less

Osioł somalijski

łaciński:Equus africanus somaliensis
angielski:Somali Wild Ass
 • Osel somálský

Osioł somalijski (Equus africanus somalicus) - największa hodowla w Czeskiej Republice. Pierwszy osioł przybył do zoo z ZOO w Oberwill, w Szwajcarii, w roku 1991, pierwszy młody osioł urodził się w 1995.

Zoologická zahrada Liberec chová tento druh osla od roku 1991. V současné době skupinu tvoří šest samic a tři samci. Zoo rovněž spolupracuje na monitoringu výskytu osla somálského ve východoafrické Eritrei od roku 2006 společně se švýcarskou zoologickou zahradou v Basileji. Aktivní záchraně divokých oslů a jejich případné reintrodukci ale zatím brání špatné civilizační podmínky v oblasti tzv. afrického rohu.

Dva z libereckých oslů somálských - Shaq (*2006) a Bovu (*2008) - byli v polovině roku 2009 vyvezeni jako součást projektu francouzské ZOO Beauval a místní vlády do Džibutska.

Na chov osla somálského přispívají:

Děti z MŠ Dětská, Liberec

V červnu roku 2016 se stádo oslů somálských rozrostlo o dalšího jedince, samce Tristan. Jedná se již o 13. narozeného samce v řadě mláďat oslů somálských. V roce 2017 se prolomilo jedenáctileté období samých samců a na svět přišla samička Erin (10 .5. 2017).

10. 5. 2017 - samička Erin

niby
 • Řád: Lichokopytníci (Perissodactyla)
 • Velikost: 150 cm v kohoutku
 • Potrava: býložravec (tráva, kořinky)
 • Aktivita: denní
 • Biotop: kamenité polopouště
 • Počet mláďat: 1
 • Hmotnost: 320-370 kg
 • Doba březosti: 330-365 dní
obszar występowania Afrika
Afrika

Etiopie, Eritrea

Stupeň ohrožení
VyhynulýOhroženýNeohrožený
 • EX

  EX - vyhynulý (Extinct), zbývající exemplář zemřel nebo je pokládán za mrtvý. IUCN stanovilo rok 1500 jako předěl pro moderně vyhynulé druhy.

 • EW

  EW - vyhynulý v přírodě (Extinct in the Wild), několik jedinců v zajetí stále přežívá, ale ve volné přírodě už nežijí/nerostou.

 • CR

  CR - kriticky ohrožený (Critically Endangered), druhy čelí bezprostřednímu nebezpečí vyhynutí v blízké budoucnosti.

 • EN

  EN - ohrožený (Endangered), druhy čelí vysokému riziku vyhynutí v blízké budoucnosti.

 • VU

  VU - zranitelný (Vulnerable), druhy čelí velkému nebezpečí vyhynutí ve střednědobém období, pokud se podmínky nezmění.

 • NT

  NT - téměř ohrožený (Nearly Threatened) se přiřazuje druhům, které mohou být v blízké budoucnosti ohroženy vyhynutím, ale stále ještě nesplňují podmínky pro zařazení do stupně ohrožený.

 • LC

  LC - málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

CR - kriticky ohrožený (Critically Endangered), druhy čelí bezprostřednímu nebezpečí vyhynutí v blízké budoucnosti.

footer.less
stworzony przez