Kontakty

Korespondenční a fakturační údaje

Zoologická zahrada Liberec, příspěvková organizace
Lidové sady 425/1
460 01  Liberec 1
Česká republika

Informace:
telefon: 482 710 649 / 608 014 005
(stálá služba informačního pultu)
  

Fakturační údaje
IČ: 00079651, DIČ: CZ00079651
zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu Ústí nad Labem, oddíl Pr, vložka 623

Bankovní spojení
bank. spojení: Česká spořitelna, č.ú. 8020292/0800
bank. spojení pro dary: Česká spořitelna, č.ú.  8020612/0800

Organizační složky Zoo Liberec

Lidé v zoo

Zřizovatelem Zoo Liberec je Statutární město Liberec