Ochrana přírody a výzkum

Posláním moderních zoologických zahrad je ochrana biodiverzity, a to formou záložních populací ohrožených druhů zvířat v lidské péči (ochrana ex situ), návratem divokých druhů zpět do volné přírody (repatriace a reintrodukce), ochranou druhů ve volné přírodě a míst jejich přirozeného výskytu (ochrana in situ), vzdělávání veřejnosti a šíření osvěty, zapojování se do rozvojových projektů, výzkumu a sdílení zkušeností s dalšími odborníky.

Zoo Liberec je zapojena do několika výzkumných a ochranářských projektů, na kterých dlouhodobě spolupracuje a považuje je stěžejní oblast své působnosti. Hlavní regiony působnosti Zoo Liberec je střední Evropa, východní a střední Afrika a jihovýchodní Asie. Více o konkrétních projektech se dozvíte níže.

Zoo Liberec se podílí na ochraně přírody v těchto místech

Novinky

Nový článek: Výskyt bifidobakterií u primátů chovaných v zajetí odráží jejich taxonomické zařazení a krmnou specializaci
Tým vědců z České zemědělské univerzity monitoroval výskyt komenzálních bifidobakterií ve střevním mikrobiomu primátů chovaných v zoologických zahradách Dynamická mikrobiální společenstva jsou nezbytná pro přežití zvířat v měnících se environmentálních…
Den zvířat
Zveme vás na již tradiční akci Mezinárodní den zvířat  v sobotu 9. 10. V areálu zahrady budou pro vás připraveny různorodá stanoviště po celém areálu a několik témat,…
Nový článek k zoonotickým patogenům v oblasti západní Ugandy
Článek pojednávající o evidenci parazitických patogenů v oblasti západní Ugandy, kde se vyskytují jak lidé a dobytek, tak divoká zvířata včetně primátů. Tyto patogeny mohou být přenosné mezi…
Den pro supy
4. září bude v liberecké zoologické zahradě patřit supům. Pro malé i velké návštěvníky bude připraven speciální program, který zájemcům přiblíží tyto majestátní mrchožrouty. Dozví se např., jaký…
Průzkum habitatu a dotazníkové šetření o mořských želvách na ostrově Siberut
Další report k výzkumu mořských želv v Indonésii, tantokrát z ostrova Siberut. Report
Ochrana sněžných levhartů pod organizací Snow Leopard Trust – Novinky z terénu
Novinky z terénu od organizace Snow Leopard Trust, která se věnuje ochraně sněžných levhartů již mnoho let. Dokument je v anglickém jazyce a pokrývá období od dubna do…
Hnízdní aktivita mořských želv na ostrově Sanding – Report
Přečtěte si nový report z monitoringu hnízdní aktivity mořských želv na ostrově Sanding a průzkumu obchodu s mořskými želvami na Pagaiských ostrovech (Indonésie). Report pokrývá období 31.5. -…
Gekon modrý poprvé v Zoo Liberec
V liberecké zoo jsou prvně k vidění kriticky ohrožení gekoni modří  Zoo Liberec začala s chovem vzácných gekonů modrých. Dvojice těchto kriticky ohrožených plazů pochází  z německé zoologické zahrady v…
Liberecký orlosup bude vypuštěn ve Španělsku
V sobotu, 5. června 2021, bude slavnostně vypuštěno mládě orlosupa bradatého, které v liberecké zoo přišlo na svět 9. března 2021. Novým domovem mu bude španělské pohoří Sierra de Cazorla.…
Report z ochranářských aktivit Zoo Liberec v Indonésii 11. 11. – 20. 12. 2020
Přečtěte si report o aktivitách na ochranu přírody v Indonésii, do kterých se zapojuje Zoo Liberec. Report pokrývá cestu terénních pracovníků Zoo Liberec v období 11. 11. -…
Ochrana mořských želv v Indonésii – shrnutí a výhled do budoucna
Shrnutí aktivit a výhledy do budoucna spojených s ochranou mořských želv v Indonésii, do kterých je zapojena i Zoo Liberec. Více v přiloženém článku (ENG). ČLÁNEK (ENG)VÍCE O…
Výroční report organizace The Kukang Rescue Program za rok 2020
Výroční report organizace The Kukang Rescue Program za rok 2020 je venku! Přečtěte si projektu, který chrání outloně i dalších ohrožené druhy v oblasti Severní Sumatry, a který…
Březnový report organizace Save-Elephants
Co se děje v ochraně slonů ve střední Africe pod taktovkou organizace Save-Elephants, se kterou taktéž spolupracuje Zoo Liberec? Novinky se dozvíte v březnovém reportu. Report v PDFWeb…
Výzva! Třicet dní pro Zemi
Dnes, 22. dubna, lidé po celém světě již více než padesát společně oslavují Den Země, svátek věnovaný planetě Zemi. Jeho cílem je upozornit na dopady ničení životního prostředí…
CCBC- Den země
DEN ZEMĚ - 22. 4. 2021 spouštíme soutěž. Pojďte si s námi hrát!   Česká koalice pro ochranu biodiverzity (CCBC) připravila kvíz a soutěž k oslavám Dne Země,…
Ochranářská kavárna Kukang Coffee
Ochranářská kavárna Kukang Coffee zpříjemňuje personálu ústecké nemocnice boj proti koronaviru 5. dubna 2021 Pracovníci ústecké kavárny Kukang Coffee spolu s dobrovolníky neziskové organizace The Kukang Rescue Program…
S mlokem, lehkým krokem
Jak komunikují čolci? Co se lidé naučili od koček? Umí kuny plavat? Na tyto a mnoho dalších  otázek lze nalézt odpovědi na nové QR naučné stezce s názvem S mlokem…
Záchrana zeber bezhřívých
Zoo Liberec a Safari Park Dvůr Králové budou společně zachraňovat zebry bezhřívé. V přírodě i lidské péči takřka vymizely. Ředitelé Zoo Liberec a Safari Parku Dvůr Králové ve…
Mezinárodní den mokřadů
Dnes je mezinárodní den mokřadů, což jsou jedny z nejrozmanitějších a ekosystémově nepostradatelných biotopů na naší planetě. Nachází se téměř po celém světě a útočiště v nich nalézá…
Rekord v záchranné stanici Archa

Rok 2020 byl pro Záchrannou stanici ARCHA opět velice náročný. Přijala v něm totiž rovných 1800 zvířecích jedinců, což je zatím nejvyšší číslo v celé její čtrnáctileté historii. Více než polovinu z toho tvořili netopýři hvízdaví, kterých bylo rekordních 910 jedinců.

On-line knihovna CCBC do škol
CCBC spouští on-line knihovnu materiálů pro environmentální vzdělávání Česká koalice pro ochranu biodiverzity (CCBC) spouští novou on-line knihovnu CCBC do škol. Ta představuje pomůcku pro učitele, která jim…
Pět nově popsaných druhů bifidobakterií u opic

Tým vědců z České zemědělské univerzity izoloval a popsal pět nových druhů bifidobakterií u šimpanze, kočkodana a tamarínů.

Ultrafiltrační úpravna povrchové vody pro výrobu napájecích vod
Podpořeno z prostředků Regionálního inovačního programu Dotačního fondu Libereckého kraje, spolufinancováno z prostředků Zoo Liberec. Hlavní zpracovatel projektu:Zoologická zahrada Liberec, příspěvková organizace Partneři, subdodavatelé projektu:SORBENTS s.r.o., Photon Water…
Světové prvenství
Liberecká zoo odchovala mládě vzácného orla křiklavého pomocí inseminace mraženým spermatemObrovský úspěch světového významu se podařil liberecké zoo. Jako prvním na světě se ji podařilo rozmnožit orla křiklavého…
Další mládě orlosupa míří do volné přírody

V pondělí 25. května opustil v dopoledních hodinách libereckou zoo transport s mládětem orlosupa bradatého, které se v zahradě vylíhlo 21. února letošního roku. Malý dravec míří do…

Mezinárodní den manulů
Manulové se v liberecké zoo chovali v polovině 60. let. Dnes je už mezi libereckými zvířaty nenajdete, ale to nám nezabrání si jejich den připomenout. Mezinárodní den manulů…
Jsme zapojeni do těchto projektů
 • Tebat Rasau
 • Lestari
 • Ecosystem Impact
 • Archa – záchranná stanice
 • CCBC
 • Conservation Response Unit Aceh
 • Výzkum a ochrana mořských želv v Indonésii
 • Kimboza Forest Gecko Project - Ochrana gekona modrého
 • Save-Elephants.org
 • Jeřábí život
 • Talarak
 • Ochrana dravců v Zoo Liberec
 • Kukang Rescue Program
2 koruny ze vstupu pomáhají přírodě

Každý návštěvník zoologické zahrady svou návštěvou přispívá 2 koruny ze vstupného na projekty spojené s ochranou a výzkumem přírody. Tedy i díky Vaší návštěvě můžeme naplňovat poslání zoologické zahrady a chránit ohrožené druhy v místě jejich přirozeného výskytu (in situ) a podporovat udržitelný rozvoj. Tak hurá do Zoo!

Chci koupit vstupenku
0
CZK
Icon

Osvětové kampaně

Podpoř terénní projekty

Členové oddělení výzkumu a ochrany přírody

Chci vědět o ochraně druhů víc

Co je biodiverzita a červený seznam ohrožených druhů?

Biodiverzita a životní prostředí jsou jedny ze základních kamenů stabilního ekosystému, které mimo jiné lidem poskytují nespočet tzv. ekosystémových služeb, a tím pádem mají přínos i pro naši společnost. Mezi takové služby patří například zdroj potravy, vody, regulace klimatu, ale také regenerace půdy nebo třeba rekreace.

Ekosystém je však stabilní ve své rozmanitosti, kde každý druh a prvek má svou funkci, a pokud vymizí, tak se dané prostředí může stát náchylnější na náhlé a rychlé změny a pozbýt své předchozí funkčnosti. Vymizení jen jednoho druhu nebo prvku může vyvolat řadu změn, které se mohou projevit třeba až po delší době, a to i na vzdálených místech od výskytu postiženého druhu. Takovým příkladem mohou například být velryby, jejichž populace byly člověkem znatelně zredukovány, a tím pádem se zmenšila potravní nabídka pro kosatky, které se vydaly až do mořských kelpových lesů u západního pobřeží severní Ameriky, kde začaly lovit mořské vydry. S úbytkem mořských vyder se přemnožili mořští ježci, kteří kelpové lesy vypásli, a prostředí pro nebývalé množství živočichů, včetně ryb, které jedí i lidé, zmizelo.

Toto slovo má mnoho definicí, dalo by se však shrnout jako rozmanitost veškerého života na Zemi – zvířat, rostlin a mikroorganismů včetně genové variability uvnitř jednotlivých druhů, mezi jednotlivými druhy a v neposlední řadě také ekosystémy, které život na Zemi utváří.

Přesné číslo počtu druhů na Zemi se pouze odhaduje, hovoří se však o 8 až 15 milionech druhů, z nichž zhruba pouze 1,2 milionu je lidmi popsaných.

Informace o tom, zda je konkrétní druh ohrožený, nalezneme v Červeném seznamu ohrožených druhů, která je vedena Mezinárodním svazem na ochranu přírody (IUCN Red List of Threatened Species). Vytvořená stupnice o sedmi kategoriích nám u každého vyhodnoceného druhu říká, jak moc je riziko vyhynutí velké. Jednotlivé kategorie, od nejmenšího rizika po největší, jsou: málo dotčený, téměř ohrožený, zranitelný, ohrožený, kriticky ohrožený, vyhynulý v přírodě, vyhynulý.

K roku 2020 bylo na červeném seznamu zhodnoceno ohrožení 134 400 druhů, z nichž 37 400 je více či méně ohroženo vyhubením. Z toho druhů krytosemenných rostlin 19 518, ryb 3 040, obojživelníků 2 390, měkkýšů 2 300, hmyzu 1 848, ptáků 1 481, plazů 1 449, savců 1 317, korýšů 742, nahosemenných rostlin 403, kapradin a jejich příbuzných 265, korálů 237, pavouků 203 atd.

Pro více informací navštivte stránky Červeného seznamu ohrožených druhů: www.iucnredlist.org.

Proč na každém druhů záleží?

Biodiverzita a životní prostředí jsou jedny ze základních kamenů stabilního ekosystému, které mimo jiné lidem poskytují nespočet tzv. ekosystémových služeb, a tím pádem mají přínos i pro naši společnost. Mezi takové služby patří například zdroj potravy, vody, regulace klimatu, ale také regenerace půdy nebo třeba rekreace.

Ekosystém je však stabilní ve své rozmanitosti, kde každý druh a prvek má svou funkci, a pokud vymizí, tak se dané prostředí může stát náchylnější na náhlé a rychlé změny a pozbýt své předchozí funkčnosti. Vymizení jen jednoho druhu nebo prvku může vyvolat řadu změn, které se mohou projevit třeba až po delší době, a to i na vzdálených místech od výskytu postiženého druhu. Takovým příkladem mohou například být velryby, jejichž populace byly člověkem znatelně zredukovány, a tím pádem se zmenšila potravní nabídka pro kosatky, které se vydaly až do mořských kelpových lesů u západního pobřeží severní Ameriky, kde začaly lovit mořské vydry. S úbytkem mořských vyder se přemnožili mořští ježci, kteří kelpové lesy vypásli, a prostředí pro nebývalé množství živočichů, včetně ryb, které jedí i lidé, zmizelo – ekosystém se změnil a v tomto případě degradoval.

Přestože vymírání druhů je přirozený jev, tak se většinou jedná o pomalý proces, kde změny probíhají postupně a jednotlivé druhy se změnám mohou přizpůsobit. V dnešní době však ekosystémy čelí nebývalému tlaku ze strany rostoucí populace lidí a jejich nároků. Je tedy potřeba jednotlivé druhy a jejich habitaty chránit, aby nedošlo k jejich vymizení. Z tohoto důvodu jsou zde taktéž zoologické zahrady, které dávají naději druhům, jež ve volné přírodě již nenajdeme. Nebo také druhy, které se díky pomoci zoologických zahrad dokázali vrátit zpět do přírody, a tím navrátit ekosystému jeho stabilitu. Zde můžeme uvést orlosupa bradatého, který byl v evropských alpách vyhuben a zpět navrácen i díky Zoo Liberec.

Co je EAZA, WAZA, EEP a ESB?

EAZA

Evropská asociace zoologických zahrad a akvárií (anglicky European Association of Zoos and Aquaria) je organizace sdružující přes 340 zoologických zahrad a akvárií ve 41 zemích, a to především v Evropě.

Cílem organizace je ve zkratce podporovat spolupráci mezi členy, sdílení informací, podílení se na plánování chovu jednotlivých druhů, řídit záchovné programy (EEP) a umožňuje výměnu zvířat (ne prodej) mezi jednotlivými členy. Dále provádí pravidelné a důsledné kontroly životních standardů chovaných zvířat, vedle kterých se taktéž hodnotí zapojení členské organizace do vzdělávání a ochrany divoké přírody (tzv. in situ ochrany).

EAZA taktéž vyhlašuje dvouleté ochranářské kampaně zaměřené na ohrožené druhy a problematiku ochrany přírody. Zoo Liberec předsedala EAZA kampani Silent Forest (Ztichlý les) v letech 2017-2019.

Zoo Liberec je členem EAZA od roku 1994.

Více informací na www.eaza.net

WAZA

Světová asociace zoologických zahrad a akvárií (anglicky World Association of Zoos and Aquariums, WAZA) je organizace sdružující zoologické zahrady a akvária po celém světě za účelem sdílení informací a koordinace vedoucí k lepším standardům péče o zvířata, jejich ochraně v divoké přírodě a poskytování ekologické výchovy pro veřejnost. Členem je taktéž EAZA i Zoo Liberec.

Více informací na www.waza.org

EEP

Evropský záchovný program (anglicky Eaza Ex-Situ Programme a dříve známé pod European Endangered Species Programme) je zaměřený na řízení chovu některých ohrožených druhů v rámci členských organizací EAZA, která jednotlivé programy spravuje.

Více informací na www.eaza.net/conservation/programmes

ESB

Plemenná kniha ESB (anglicky European Studbook) slouží k evidenci všech zvířat daného druhu chovaného v lidské péči pod EAZA, a to především pro účely efektivních přesunů zvířat mezi zoologickými zahradami a sestavování chovných skupin, aby se předešlo příbuzenskému křížení.

Co je CITES?

CITES je zkratka anglického názvu Convention on International Trade of Endangered Species of Wild Fauna and Flora. V češtině je poté název Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin.

Úmluva kontroluje mezinárodní obchod a pohyb s druhy, které by se bez regulace mohly stát ohroženými. V roce 2020 bylo členem úmluvy 183 států a úmluva pokrývala více než 35 000 druhů.

Pro více informací navštivte: www.ochranaprirody.cz/cites

Co můžu pro ochranu přírody udělat?
 • Je mnoho způsobů, jak přírodě pomáhat a někdy stačí i malé činy – podívejte se na sekci POMÁHEJ PŘÍRODĚ I TY.
 • Šiřte osvětu mezi své blízké. Mnoho lidí netuší, že některé druhy jsou ohrožené a proč tomu tak je.
 • Navštivte naší zoologickou zahradu – dozvíte mnoho informací a svým vstupem podpoříte nejen zvířata chovaná v zoo, ale 2 Kč z každé vstupenky také putují na projekty spojené s ochranou divoké přírody.
 • Podpořte naše projekty na ochranu přírody FINANČNĚ nebo MATERIÁLNĚ.

Přednášky o ochraně přírody

Každou poslední středu v měsíci od 18.00 vám společně se CCBC přinášíme vyprávění lidí, kteří se aktivně zapojují do ochrany přírody. Vstupné je dobrovolné. Přednášky s projekcí a následnou diskuzí probíhají na ZooExpu. Těšíme se na vás!

Zoo Liberec podpořila

2020
2019
2018

Partneři a podporovatelé

Zřizovatelem Zoo Liberec je Statutární město Liberec