All Team

Evropská asociace zoologických zahrad a akvárií (EAZA, z anglického European Association of Zoos and Aquaria) je mezinárodní organizace združující především evropské zoologické zahrady a akvária. Byla založena roku 1992.  je největší evropské sdružení…

  Pavučina, síť středisek ekologické výchovy. Střešní organizace pro ty, kdo se věnují environmentální výchově v České republice. Pavučinu založilo 8 organizací v roce 1996 z potřeby prohloubit…

Josef Janeček
1982—2004

Ve funkci ředitele: 1982—2004 Jméno  RNDr. Josefa Janečka je spjato především s masivním stavebním boomem od poloviny 80. let až do konce tisíciletí. Zahrada tak v epoše posametového…

Jiří Badalec
1954—1982

Ve funkci ředitele: 1954—1982 Až do roku 1954 procházela liberecká zoo těžkým obdobím. Dlouhodobou stagnaci přerušil až Jiří Badalec. Zahrada opustila dosavadní vystavovatelský kurz a stala se postupně…

Erich Sluwa
1919—1945

Ve funkci ředitele: 1919—1945 E. Sluwa a částečně i jeho starší kolega F. Weller vtiskli zoologické zahradě mnoho z její dnešní tváře. Za působení těchto dvou osobností zde…

MgA. Barbara Tesařová
tisková mluvčí zoo / PR

tisková mluvčí zoo / PR

Ing. Marta Dostálová
vedoucí oddělení marketingu

vedoucí oddělení marketingu

Romana Zajdová
vedoucí ekonomického oddělení

vedoucí ekonom. oddělení

Ing. Radim Špringl
vedoucí technického oddělení

vedoucí tech. oddělení

Ing. Luboš Melichar
hlavní zoolog

hlavní zoolog