Latinsky: Otaria byronia

Anglicky: South American Sea Lion
výskyt: Jižní Amerika
  • Řád: Šelmy (Carnivora)
  • Velikost: 230–280 cm délka těla
  • Potrava: masožravec (ryby, hlavonožci, korýši)
  • Aktivita: denní
  • Biotop: moře a pobřeží
  • Počet mláďat: 1
  • Hmotnost: 140–250 kg
  • Doba inkubace: 333–340 dní

Domovinou lachtana hřivnatého čili lvouna jsou vody s písečným pobřežím na jihu Jižní Ameriky a na Falklandských ostrovech. Své jméno získal lachtan podle prodloužené srsti na krku, která vytváří dojem hřívy. Samec dorůstá velikosti až 2,5 m a váhy 250 kg. Samice je menší a dosahuje hmotností okolo 140 kg.

V době rozmnožování se samci shromažďují do kolonie, kde si každý vybojuje své místo (takzvaný harém), na které láká samice. Nejsilnější samci mívají v koloniích až 80 samic, většinou však harémy čítají pod dvacet zvířat. V této době využívají zásobu podkožního tuku a vůbec nepřijímají potravu. Samice je březí 333 – 340 dní, poté rodí jedno mládě o velikosti 85 cm a váze 10 – 15 kg. Samice má schopnost svou březost pozastavit (tzv. odložená nidace), tak aby bylo mládě přivedeno na svět pro ni v ideální dobu.

Hlavní složku potravy tvoří ryby, dále i hlavonožci, korýši nebo tučňáci. Ve svém žaludku mají lachtani kameny, které jim pomáhají rozmělňovat potravu. Pro svoji kůži a z obav rybářů o zničení rybích populací, byl lachtan v minulosti hromadně vybíjen. V současné době se počet jedinců stabilizoval. K jejich přirozeným nepřátelům patří hlavně žraloci a kosatky.

Zapojen do programu ESB.

O našem chovu:
Lachtany hřivnaté chová Zoo Liberec od roku 1975.

Žijí na stejném kontinentu

Lachtani hřivnatí se dožívají až 25 let.

Stupeň ohrožení podle IUCN:

EX – vyhynulý (Extinct), se přiřazuje druhům, u kterých zbývající exemplář zemřel nebo je pokládán za mrtvý. IUCN stanovilo rok 1500 jako předěl pro moderně vyhynulé druhy

EW – vyhynulý v přírodě (Extinct in the Wild) se přiřazuje druhům, u kterých několik jedinců v zajetí stále přežívá, ale ve volné přírodě už nežijí/nerostou.

CR – kriticky ohrožený (Critically Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí bezprostřednímu nebezpečí vyhynutí v blízké budoucnosti.

EN – ohrožený (Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí vysokému riziku vyhynutí v blízké budoucnosti.

VU – zranitelný (Vulnerable) se přiřazuje druhům, které čelí velkému nebezpečí vyhynutí ve střednědobém období, pokud se podmínky nezmění.

NT – téměř ohrožený (Nearly Threatened) se přiřazuje druhům, které mohou být v blízké budoucnosti ohroženy vyhynutím, ale stále ještě nesplňují podmínky pro zařazení do stupně ohrožený.

LC – málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

Na chov již přispívají:

Novák Pavel 2022-09/
Tulácek Adam 2022-06/
žáci VI.C, ZŠ Dobiášova, Liberec 2022-06/
PINTEROVÁ ANEŽKA 2022-06/
Paseková Jana 2022-06/
Monika Dvořáková 2022-04/
MML – ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 2022-04/
MML – VODOPRÁVNÍ ÚŘAD 2022-05/
4.B ZŠ a MŠ Desná, Krkonošská 613 46861 Desná 2022-04/
Zdeněk Karel 2022-04/
Hemrová + Heininger 2022-04/
Sára Fialová 2022-04/
Adam Kolín 2022-04/
Jiroutovic 2022-04/
Linda a Adam Muchovi 2022-04/
Frydrychová Věra 2022-04/
Gabriela Jusko 2022-04/
Linková Eliška 2022-04/
Adaseal Pool 2022-04/
Pěnička Ondřej 2022-04/
Jakub Hádek 2022-04/
Ludmila Plachá 2022-04/
Zuzana schnirchová 2022-04/
Honzík Žďárek 2022-04/
Ing. Rambousková Eva 2022-04/
Alena Archalousová 2022-04/
ARO NEMOCNICE JABLONEC NAD NISOU 2022-04/
Adéla Macounová 2022-04/
Matyáš Paul 2022-03/
Lucie a Martin Rejmanovi 2022-03/
Tereza Havlínová 2022-03/
Zuzana Loumová 2022-03/
Bursová Zuzana 2022-03/
Rubášová Simona 2022-03/
Petra Schierz 2022-03/
Martin Bártl 2022-03/
Kateřina Hockeová 2022-03/
Vladana Preislerová 2022-03/
Anežka a Zdenka Kubíčkovy 2022-03/
Coyote diners&bar 2022-03/
Strakovi z Raspenavy 2022-03/
Petr Jindra 2022-03/
Simona Baklíková 2022-03/
Tiskárna Knopp s.r.o. 2022-03/
Laura a Leontýnka 2022-03/
Jan Hendrych 2022-03/
Matouš Pešík 2022-03/
Max a Teo Lhotovi 2022-03/
DANIELA SLÁNSKÁ 2022-03/
Kaššovicovi 2022-03/
Mata a Vojta 2022-03/
Ladislava Řipová 2022-03/
Marie Lebdušková 2022-03/
Petra Uherková 2022-03/
Míša 2022-03/
Eva Boudová 2022-03/
Jitka Machová 2022-03/
Stephanie Fikarová 2022-03/
EL Bochtoaoui 2022-03/
žáci 3. třídy ZŠ Pěnčín 2022-02/
Hana a Tereza Šimralovy 2022-02/
Pavla Bláhová 2022-01/
Olga Daňková 2022-01/
Paulu Isabela 2021-12/
Monika, Petr, Jan, Martin 2021-12/
Jarošová Monika 2021-12/
Pangrác Tomáš a Skramuský Marcel 2021-12/
Šmídová Anetka 2021-12/
Ptáčkovi 2021-12/
Tumovi Michal a Libuše 2021-12/
Bečka Kubíček 2021-10/

Zřizovatelem Zoo Liberec je Statutární město Liberec