Latinsky: Otaria byronia

Anglicky: South American Sea Lion
výskyt: Jižní Amerika
  • Řád: Šelmy (Carnivora)
  • Velikost: 230–280 cm délka těla
  • Potrava: masožravec (ryby, hlavonožci, korýši)
  • Aktivita: denní
  • Biotop: moře a pobřeží
  • Počet mláďat: 1
  • Hmotnost: 140–250 kg
  • Doba inkubace: 333–340 dní

Domovinou lachtana hřivnatého čili lvouna jsou vody s písečným pobřežím na jihu Jižní Ameriky a na Falklandských ostrovech. Své jméno získal lachtan podle prodloužené srsti na krku, která vytváří dojem hřívy. Samec dorůstá velikosti až 2,5 m a váhy 250 kg. Samice je menší a dosahuje hmotností okolo 140 kg.

V době rozmnožování se samci shromažďují do kolonie, kde si každý vybojuje své místo (takzvaný harém), na které láká samice. Nejsilnější samci mívají v koloniích až 80 samic, většinou však harémy čítají pod dvacet zvířat. V této době využívají zásobu podkožního tuku a vůbec nepřijímají potravu. Samice je březí 333–340 dní, poté rodí jedno mládě o velikosti 85 cm a váze 10–15 kg. Samice má schopnost svou březost pozastavit (tzv. odložená nidace), tak aby bylo mládě přivedeno na svět pro ni v ideální dobu.

Hlavní složku potravy tvoří ryby, dále i hlavonožci, korýši nebo tučňáci. Ve svém žaludku mají lachtani kameny, které jim pomáhají rozmělňovat potravu. Pro svoji kůži a z obav rybářů o zničení rybích populací, byl lachtan v minulosti hromadně vybíjen. V současné době se počet jedinců stabilizoval. K jejich přirozeným nepřátelům patří hlavně žraloci a kosatky.

Zapojen do programu ESB.

O našem chovu:
Lachtany hřivnaté chová Zoo Liberec od roku 1975.

Žijí na stejném kontinentu

Lachtani hřivnatí se dožívají až 25 let.

Stupeň ohrožení podle IUCN:

EX – vyhynulý (Extinct), se přiřazuje druhům, u kterých zbývající exemplář zemřel nebo je pokládán za mrtvý. IUCN stanovilo rok 1500 jako předěl pro moderně vyhynulé druhy

EW – vyhynulý v přírodě (Extinct in the Wild) se přiřazuje druhům, u kterých několik jedinců v zajetí stále přežívá, ale ve volné přírodě už nežijí/nerostou.

CR – kriticky ohrožený (Critically Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí bezprostřednímu nebezpečí vyhynutí v blízké budoucnosti.

EN – ohrožený (Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí vysokému riziku vyhynutí v blízké budoucnosti.

VU – zranitelný (Vulnerable) se přiřazuje druhům, které čelí velkému nebezpečí vyhynutí ve střednědobém období, pokud se podmínky nezmění.

NT – téměř ohrožený (Nearly Threatened) se přiřazuje druhům, které mohou být v blízké budoucnosti ohroženy vyhynutím, ale stále ještě nesplňují podmínky pro zařazení do stupně ohrožený.

LC – málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

Na chov již přispívají:

Jindra Petr 2023-03/
Pazderník Martin 2023-03/
Soukup Karel 2023-04/
Linková Eliška 2023-04/
Pěnička Ondřej 2023-04/
Pazderková Martina 2023-05/
Hotel Rehavital, Jablonec nad Nisou 2023-07/
AQUA Program s. r. o 2023-08/
Šorfová Jana 2023-10/
třída II. A ZŠ Náměstí Míru, Liberec 2023-11/
Bartizal Petr 2023-12/
Irča Bártová 2024-01/