Dokumenty

Povinně zveřejňované dokumenty

Návrh rozpočtu organizace na rok 2022

Schválený rozpočet na rok 2022 usnesením Zastupitelstva města Liberec č. 3092021

Rozpočtové opatření statutárního města Liberec

Zřizovací listina Zoo Liberec

Výpis z obchodního rejstříku

Licence zoo